Down Sleeping Bag

REI Womans Sub Kilo 15 Degree Lavender 750 Goose Down Sleeping Bag 16oz NW

REI Womans Sub Kilo 15 Degree Lavender 750 Goose Down Sleeping Bag 16oz NW
REI Womans Sub Kilo 15 Degree Lavender 750 Goose Down Sleeping Bag 16oz NW
REI Womans Sub Kilo 15 Degree Lavender 750 Goose Down Sleeping Bag 16oz NW
REI Womans Sub Kilo 15 Degree Lavender 750 Goose Down Sleeping Bag 16oz NW

REI Womans Sub Kilo 15 Degree Lavender 750 Goose Down Sleeping Bag 16oz NW  REI Womans Sub Kilo 15 Degree Lavender 750 Goose Down Sleeping Bag 16oz NW
REI Womans Sub Kilo 15 Degree Lavender 750 Goose Down Sleeping Bag 16oz NW. 74" long x 56" around wide. 5 ft 6 in / 170 cm. 6 ft 0 in / 180 cm. 56 in / 140 cm. 57 in / 140 cm. 54 in / 140 cm. Listing and template services provided by inkFrog.
REI Womans Sub Kilo 15 Degree Lavender 750 Goose Down Sleeping Bag 16oz NW  REI Womans Sub Kilo 15 Degree Lavender 750 Goose Down Sleeping Bag 16oz NW